U “Zlatniku” se živi kao kod..

kuće, a uživa kao u hotelu. Pažljivim izborom osoblja, koje, osim profesionalnih

kvalifikacija, mora da poseduje i one druge, humane osobine, neophodne za rad sa

ljudima, stvorili smo toplo i prijatno okruženje u kojem se zajedno radujemoživotu

i svaki dragoceni trenutak koristimo na najbolji način. Ovde se ne dolazi da bi se

ostarilo, već da bi se živelo konstruktivno, kreativno, aktivno, u skladu sa

mogućnostima i potrebama naših klijenata, u skladu sa merilima koja odgovaraju

njihovom opštem zdravstvenom stanju, afinitetima i duhovnim potrebama.

Neophodna medicinska nega se podrazumeva, ali za dobro fizičko i mentalno

zdravlje podjednako su važni i društveni i kulturni život, čemu posvećujemo

naročitu pažnju. “Zlatnik” raspolaže prijatnom i dobro opremljenom bibliotekom,

organizuje kjiževne večeri i susrete sa poznatim ličnostima, priređuje filmske

projekcije u našem bioskopu i dramske predstave u pozorištu… Njegovi žitelji

mogu sebi priuštiti prijatne trenutke relaksacije u slanoj sobi, šetnje kroz prirodu

ili provoditi vreme aktivno i kreativno na nekoj od brojnih radionica. Sve to je

samo deo sveobuhvatne usluge koju pružamo. U fokusu naše pažnje uvek je čovek

kao ličnost sa svojim navikama,potrebama i željama.